Xe tải Hino 2.7 tấn XZU720L gắn cẩu Unic V290 thủ tục nhanh chóng

Xe tải Hino 2.7 tấn XZU720L gắn cẩu Unic V290 thủ tục nhanh chóng

Xe tải Hino 2.7 tấn XZU720L gắn cẩu Unic V290 thủ tục nhanh chóng